FACET architecten & adviseurs

Ontwerp Boskerpark

Ontwerp recreatiegebied Boskerpark

Het Boskerpark is een gebied van ca. 50ha, ten noordoosten van Callandsoog. Na een procedure voor de wijziging van de bestemming van dit gebied naar verblijfsrecreatie, is het tijd voor een verbeelding van het bestemmingsplan, naar een ontwerp van het park. Het gaat hierbij om het realiseren van een nieuw te ontwikkelen recreatiepark met 350 recreatiebungalows.

De locatie is gelegen vlak achter de duinen. Het doel vanuit de overheid is om een authentiek, duinlandschap te creëren, een ‘nollenlandschap’. Vanwege deze complexe landschappelijke voorwaarden, is een goede inpassing van het recreatiepark van groot belang.

Op basis van de voorgestelde doelgroep (Leisure Leefstijlen) hebben wij ontwerpen gemaakt, waarbij een eigentijdse vertaling van kenmerkende architectuur van de streek terug komt. Eigentijds, authentiek, luxe en modern gedetailleerd.