FACET architecten & adviseurs

Meerjarenvisie voor Strandcamping Zuidduinen

Strandcamping Zuidduinen ligt in de Katwijkse duinen. Een unieke plek met een eigen strandopgang en een verbinding met de boulevard van Katwijk. De locatie is decennia door de familie van Duijn beheerd en in 2019 kreeg dochter Rozemarijn de kans om locatie en exploitatie over te nemen. Tijd voor een duurzame toekomstvisie en revitalisering van het park.

Strandcamping Zuidduinen ontstond omstreeks 1940 en kent een rijke geschiedenis. Het bedrijf kenmerkt zich als seizoenbedrijf en is letterlijk gelegen in de duinen. Er staan enkele faciliterende gebouwen zoals een receptiegebouw, sanitairgebouw en horeca met winkel. In de wintermaanden gaat het terrein terug naar de natuur. Dan moeten alle accommodaties eraf en elders opgeslagen worden. Letterlijk ondernemen in en met de natuur dus!

Overname recreatiepark

Camping de Zuidduinen was jarenlang eigendom van de familie Kromhout (vakantiepark Koningshof). De familie van Duijn heeft later als beheerder de Zuidduinen geëxploiteerd. Rozemarijn is van kinds af aan opgegroeid op het bedrijf. Na haar studie is ze gestart als medewerker bij vakantiepark de Noordduinen (eveneens van de familie Kromhout). In 2017 ontstond het moment voor haar om zich te gaan oriënteren op de wens om te gaan ondernemen. De overname van camping de Zuidduinen kwam als vanzelfsprekend op haar pad. Rozemarijn keerde dan ook terug naar de plek die ze liefheeft.

Ondernemen en recreëren in de natuur

De locatie in de duinen wordt gepacht en hierbij is nauw contact met diverse natuurorganisaties. Als eerste stap is een toekomstvisie voor het bedrijf ontwikkeld, waarbij de ambitie en de landschappelijke inrichting is gepresenteerd aan deze organisaties. Natuurlijk met respect voor de omgeving en de natuur. Samen met de gemeente werd iedereen enthousiast en ontstond draagvlak. Met uiteindelijk een forse verlenging van het pachtcontract. Deze verlenging maakt de weg vrij voor verdere investeringen in het gebied en bijbehorende gebouwen.

Samenwerken en versterken

De volgende fase is het herinrichten van het terrein en de faciliterende gebouwen. Samen met Seijsener recreatietechniek wordt de infra vernieuwd en worden keuzes gemaakt in natuurlijke materialen, die passen bij de locatie. FACET werd gevraagd voor het ontwikkelen van een visie op de gebouwen. Dit resulteerde in afschalen van oppervlakte, zodat er meer exploitatieruimte ontstaat. Deze extra ruimte is een krachtige drager voor verdere investeringskansen.

Toekomstvisie centrumgebouw en sanitairgebouw

Er wordt nadrukkelijk afscheid genomen van de huidige gebouwen. Deze verslinden energie en voorzien onvoldoende in de behoefte van Zuidduinen. Er wordt gekozen voor een circulaire nieuwbouw van een centrumgebouw en sanitairgebouw voor Strandcamping Zuidduinen. Een centrumgebouw dat schaalbaar en zelfvoorzienend is, met natuurlijke materialen en een hoofddraagconstructie uit circulaire houtbouw. Een sanitairgebouw dat opgaat in het duinlandschap. En klaar is voor een duurzame toekomst in recreatie!

De uitvoering staat gepland voor het najaar van 2022.