FACET architecten & adviseurs

Een toekomstvisie voor camping Vreehorst

De Vreehorst camping is een park gelegen in het prachtige Winterswijk. Het is een park die al lang in
de familie is en door de tijd heen is overgedragen van de ene generatie op de andere. Er zijn
allerlei ontwikkelingen gaande en het grote vraagstuk van Vreehorst was dan ook waar
de focus op moest komen te liggen. Om deze vraag te beantwoorden hebben zij FACET
ingeschakeld. FACET is het traject van Vreehorst gestart met het leggen van een stevige
basis. Hiervoor is er gekeken naar de identiteit van de plek, de omgeving, het
bestemmingsplan en misschien nog wel het belangrijkste: een analyse van het park zelf.
Waar ligt de kracht en waar zitten de knelpunten? Welke doelgroep wilt park Vreehorst
aanspreken?

De omgeving

De omgeving van park Vreehorst is rustig. Het park ligt in een prachtig
coulisselandschap die zo kenmerkend is voor de omgeving Winterswijk. Er zijn hier ook –
voor in Nederland – unieke hoogteverschillen te vinden. De omgeving biedt bescheiden
kleinschalige activiteiten zoals een steengroeve die bezocht kan worden, kleine musea en
de villa van Mondriaan. Doelgroepen die houden van veel prikkels (zoals bijvoorbeeld
grotere pretparken), zouden ver moeten reizen deze op te zoeken vanuit deze camping.
Daarom is er door middel van de leefstijlvinder bepaald dat de doelgroep die het beste bij
park Vreehorst past op zoek is naar rust, ruimte en cultuur. Onder deze doelgroep is er
meer behoefte aan rust, ruimte en energie opdoen en minder focus op interactie met
anderen en prikkels.

 

“De afgelopen jaren hebben we op verschillende plekken aanpassingen gedaan. In deze transitie zijn gebouwen en velden verbeterd. Maar nu ontstond de behoefte om wat verder uit te zoomen naar functies en hoofdstructuur.Met een toekomstvisie ontstaat voor ons de stip op de horizon waaraan we de komende jaren gefaseerd kunnen gaan werken.

Jan van der Heide – Eigenaar camping Vreehorst”

 

Park De Vreehorst

Het park heeft de bezoekers veel te bieden. Er is een zwembad, een buitenspeelplek, een
natuurlijke plas en horeca te vinden. De velden zijn mooi ingericht met kleine groeperingen.
Maar zoals vele ondernemers in de recreatiebranche is er zowel behoefte als noodzaak aan
innovatie. Zo zijn er plekken die een ietwat basic uitstraling hebben en is er kwaliteitsverschil
tussen de accommodaties. Sommige elementen, zoals plastic beplating, past niet bij de
uitstraling van de camping. Tevens is de inrichting van de camping niet altijd even gunstig
ten opzichte van de routing en is er in mindere mate nagedacht over interactie op de
camping.

Camping_Vreehorst

Een toekomstvisie mist

Voor FACET was de uitdaging een toekomstvisie te ontwikkelen die past bij het karakter van
de camping, en om deze zodoende beter te laten aansluiten bij de behoefte van de recreant.
FACET heeft hiervoor vier verschillende voorstellen gemaakt. Sommige elementen in deze voorstellen kwamen met elkaar overeen, maar de voorstellen verschilden vooral van elkaar wat betreft de rigoureusheid van de voorgestelde plannen. Zo zal een voorstel waarbij er een renovatie wordt voorgesteld minder heftig zijn dan een voorstel waarbij het slopen van een gebouw wordt geadviseerd.

Het plan wat uiteindelijk de doorslag krijgt is duidelijk een mix van elementen uit de
verschillende voorstellen. Het landschap en de omgeving worden leidend. De nadruk ligt op renovatie, maar ook op ontwikkeling door middel van vergroting en vernieuwing. De natuur krijgt meer ruimte, waarbij er bijvoorbeeld een bomenlijn van het begin van de camping tot het einde naar een groene speel-en wandelzone zal leiden. Ook krijgt de routing op de camping meer aandacht door meer rekening te houden met de indeling van de velden. Voor meer interactie is er rekening gehouden met de verplaatsing van verschillende interactieve elementen op de camping.