FACET architecten & adviseurs

Ook Vlaanderen kiest voor leisure leefstijlen?

Leisure Leefstijlen

De algemene recreant bestaat niet. Keuzes voor recreatieve bestedingen zijn altijd gebaseerd op subjectieve motivaties. Deze zijn niet direct waarneembaar en hebben voor ieder individu een ander betekenis. De één is op zoek naar persoonlijke uitdaging of persoonlijke ontwikkeling, terwijl de ander kiest voor gezelligheid met anderen. Of men onderneemt sportieve of culturele activiteiten om te ontspannen waar anderen juist op zoek gaan naar rust en weinig prikkels.

Het doelgroep-segmentatiemodel Leisure Leefstijlen van RECRON maakt onderscheid in verschillende doelgroepen op basis van deze subjectieve motivaties. Wij begeleiden ondernemers regelmatig in de ontwikkeling van hun bedrijf. Hierin is vaak een centrale rol weggelegd voor Leisure Leefstijlen.

Leisure Leefstijlen is er ook voor uw bedrijf!

In gesprekken die wij met ondernemers voeren horen wij vaak argumenten als: “Leisure Leefstijlen is niet interessant voor mijn bedrijf”, “ik richt me op senioren” en “wij zijn er voor iedereen”. Maar is dit ook echt zo? Voelt iedere gast zich wel thuis bij u. Heeft uw bedrijf voldoende te bieden om iedere gast tevreden te stellen? De keuze voor bijvoorbeeld een indoor-speelplaats of theater is voor de ene gast een extra motivatie, terwijl dit voor een ander een absolute ‘afknapper’ kan zijn. Ditzelfde geldt voor de uitstraling van uw bedrijf en de omgeving waarin u zich bevindt.

Ons advies? Durf te kiezen! U kunt niet iedereen bedienen! Zorg dat u een duidelijk beeld heeft van wie uw doelgroep is en waarom zij bij u komen.

Leisure Leefstijlen is internationaal toepasbaar

Leisure Leefstijlen is ontwikkeld op basis van onderzoek van de Nederlandse recreatiemarkt. Dat het concept ook internationaal toepasbaar is, werd zichtbaar in het inspiratieproject dat wij in het afgelopen jaar hebben gedaan voor Westtoer (in samenwerking met Rekread) in West-Vlaanderen.

De relatief korte kustlijn (65km) van België wordt momenteel gedomineerd door ‘versteende’ vormen van recreatieve accommodaties, zoals hotels en appartementengebouwen. Daarnaast kent de kust veel recreatiebedrijven met stacaravans en/of chalets. Vaste plaatsen, waarvan een groot deel een (semi-)permanent gebruik kent.

 

Westtoer zet zich in voor het promoten van toerisme aan de Vlaamse kust. Naast de scheve verhouding tussen toeristische en vaste plaatsen heeft men gesignaleerd dat aan de Vlaamse kust te weinig aanbod is voor campertoerisme. Hiervoor heeft men een inspiratieproject geïnitieerd, waarbij wij onder andere voor 12 deelnemende recreatiebedrijven plannen hebben gemaakt om hun bedrijf aan te passen voor kampeerauto’s.

De campertoerist is in opkomst.

Rode draad in het geheel was de discussie over de wensen van de kampeerautotoerist. Op basis van onderzoek van Westtoer en ons eigen onderzoek naar Best Practices (uitgevoerd samen met Van der Reest Advies) werd duidelijk dat ook de campertoerist te segmenteren is in Leisure Leefstijlen.
In ons advies werd, op basis van Leisure Leefstijlen, duidelijk wat de campertoerist kan betekenen voor de individuele ondernemers. Door de doelgroep van het betreffende recreatiebedrijf in kaart te brengen waren wij in staat om een plan op maat op te stellen voor productvernieuwing met kampeerautoplaatsen deze parken.

 

De campertoerist is in opkomst. Het is de gast die mogelijk al bij u kwam, maar nu een nieuwe accommodatievorm heeft, of een nieuw type recreant, die nog nooit heeft gekampeerd. Dit biedt volop kansen voor u als recreatieondernemer!

Een succesvol resultaat

Effecten zijn duidelijk en meetbaar. Het aanbod aan kampeerautoplaatsen gaat significant toenemen. En dat niet alleen bij recreatieondernemers die deelnamen aan het project. Het initiatief van Westtoer in combinatie met onze praktische aanpak met Leisure Leefstijlen heeft de aandacht voor kampeerautotoerisme dusdanig aangewakkerd dat meer ondernemers deze vorm van toerisme omarmen als productvernieuwing voor hun bedrijf.

Door: Bob Kettering