FACET architecten & adviseurs

Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken

kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken

Elf gemeenten in de omgeving van de Veluwe  hebben een gemeenschappelijke ambitie: een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken in de regio realiseren om zo een sterke schakel te vormen in het toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe.

Hiervoor hebben zij het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken opgezet waarin gewerkt wordt aan innovatie, herstructurering, veiligheid en leefbaarheid. Facet is lid van dit Kwaliteitsteam…

Advies en coaching voor innovatie en productontwikkeling

Voor innovatie en productontwikkeling op vakantieparken kunnen ondernemers een beroep doen op het Kwaliteitsteam Veluwe. Zij bieden advies en coaching aan ondernemers die hun recreatieve aanbod verder willen ontwikkelen of de bedrijfsvoering willen verbeteren. Door gebruik te maken van het kwaliteitsteam krijgen ondernemers advies over bijvoorbeeld positionering, nieuwe recreatieproducten, kostenbesparingen of kwaliteitsverbetering.

“Als lid van het Kwaliteitsteam adviseren wij ondernemers graag over hun gehele recreatieconcept. Hierbij focussen we op zowel de ruimtelijke als de bedrijfsmatige aspecten van de organisatie. Met een aantal handvatten kan een ondernemer grote stappen nemen richting een succesvolle toekomst.”

Van intake naar persoonlijke coaching

Deelname aan een begeleidingstraject begint met een intakegesprek, waarbij de specifieke bedrijfssituatie en de vragen van de ondernemer worden besproken. Op basis hiervan wordt een team samengesteld van vijf specialisten met uiteenlopende deskundigheid. Alle specialisten zijn ervaren adviseurs op het gebied van bijvoorbeeld recreatieconcepten, leefstijlen, marketing, bedrijfsvoering, financiën, juridische zaken of terreininrichting. Samen bezoeken wij een halve dag het bedrijf en werken een advies aan de ondernemer uit: waar liggen kansen voor het bedrijf, welke verbetermogelijkheden zijn haalbaar?

Naar aanleiding van het uitgebrachte advies, is het aan de ondernemer om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Het Kwaliteitsteam Veluwe biedt de ondernemer een coach aan die gedurende langere tijd het bedrijf kan ondersteunen en adviseren bij de implementatie van de adviezen.

Meer informatie

Het kwaliteitsteam wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en is uitsluitend bedoeld voor kampeer- en bungalowbedrijven in de deelnemende gemeenten op de Veluwe.

Neem voor meer informatie over het Kwaliteitsteam Veluwe gerust contact met ons op, of kijk op www.vitalevakantieparken.nl

Door: Johan Drenth