FACET architecten & adviseurs

Kwaliteit in Coronatijd: column Recreanders & Facet

kwaliteit in coronatijd

Kwaliteit is een woord met een subjectieve lading. Wat voor de één heel goed is, is voor de ander onder de maat. Toch is het belangrijker dan ooit tevoren. De aanjager hiervoor: Corona. De pandemie vergroot de vraag om kwaliteit enorm. Zowel leefkwaliteit als hygiënische kwaliteit. 

Kwaliteit van vrije tijd

We staan met één been in de betekenis economie. Die gaat onder andere over een betere leefkwaliteit, maar ook gastbeleving valt hieronder. Door COVID-19 komen deze ontwikkelingen in een stroomversnelling. Er zal immers steeds meer vrije tijd ontstaan: tijd voor recreatie. De gast stelt daarbij steeds meer eisen aan de kwaliteit van zijn vrije tijd. De oplossing zit in uw eigen, unieke waardepropositie. 

De waarde van uw recreatie product

De actuele vragen over leefkwaliteit en klimaat gaan ook over een betere kwaliteit van bijvoorbeeld onze gebouwen. Klimaatneutraal, met schone lucht en circulair materiaalgebruik. Dit gaat over de manier van bouwen. En het gebruik van installaties in deze gebouwen. De oplossing zit in het innovatief toepassen van nieuwe systemen. Waarbij we integraal veiligheid, gezondheid en waarde bieden. En belangrijker nog: deze ook borgen. 

Vragen om privé sanitair bijvoorbeeld, gaan over de hygiënische kwaliteit van het huidige sanitairgebouw. De oplossing zit daarbij dus niet in het snel kiezen voor een product als privé sanitair. Het zit juist in een andere manier van denken over het aanbieden van sanitair. Bedenk maar eens dat we het kwaliteitsniveau van menig sanitairgebouw in een hotel onder de maat zouden vinden. 

Kwaliteit in de recreatiebranche

Het bovenstaande is niet nieuw. Al deze zaken komen voort uit een al jaren groeiende, maatschappelijke trend. Die omvat een groeiende behoefte naar betekenis en bewustwording. Net zoals de verschuiving van een lineaire, naar een circulaire economie. Corona zorgt op dit moment voor versterking en versnelling van de trend en de vraag naar kwaliteit. 

Bedenk u, kwaliteit is voor iedereen anders. Moet u nu ad-hoc kiezen voor de snelle oplossing van privé sanitair? Voor een oplossing die de exploitatiekosten mogelijk onder druk zet? Of is het tijd om in te spelen op de wensen en behoeften van uw specifieke doelgroep? Om op zoek te gaan naar wat u nu biedt en uw gast echt wil bieden voor de lange termijn? 

Door: FACET