FACET architecten & adviseurs

Houtgestookte verwarmingstoestellen… Hoe warmpjes zit u erbij?

We kunnen niet om de discussie over fossiele brandstoffen heen. Meer dan ooit staat de zoektocht naar alternatieven voor deze brandstoffen hoog op de agenda. In de recreatiebranche, waarbij er sprake is van seizoensgebonden gebruik met veel piekmomenten, zijn deze alternatieven niet zo eenvoudig te vinden. We schreven hier eerder over in deze blog.

Alternatieve verwarmingsinstallaties
De laatste tijd zien wij recreatiebedrijven die van het gas af gaan. Deze bedrijven investeren fors in een houtgestookt verwarmingstoestel, de zogenoemde ‘stookinstallaties op standaard brandstof’. De standaard (vaste) brandstof bestaat dan vaak uit houtsnippers of pellet (geperste korrels). De overstap gebeurt in veel gevallen primair vanuit een financieel oogpunt (mogelijk met subsidie) en pas secundair vanuit een duurzaamheidsgedachte of een duidelijke visie. Hierdoor zien wij vervolgens niet-voorziene problemen ten aanzien van vakantiebeleving, maar ook veiligheid ontstaan.
De problemen die wij tegenkomen zijn telkens hetzelfde; geuroverlast en het niet voldoen aan de wettelijke SCIOS-keuring. Hierbij een korte toelichting van deze twee problemen:

Geuroverlast
Kleine stookinstallaties met vaste brandstof zijn geschikt voor het verwarmen van CV-water, maar ook voorraadwater voor het sanitairgebouw. Doordat deze installaties niet continu op een vast vermogen werkzaam zijn, maar juist inspelen op de behoefte, ontstaan verschillende verbrandingsmomenten. Met name de opstart en het smeulen van de verbranding heeft flinke geuroverlast als gevolg. Het is erg jammer dat dit ten koste gaat van de vakantiebeleving. Als een recreatieondernemer geen duidelijke visie en/of communicatie heeft over zijn duurzame installatie, ontstaat er weinig draagvlak bij de recreant en worden nadelen snel uitvergroot.

SCIOS keuring
Op grond van de Wet Milieubeheer worden aan stookinstallaties eisen gesteld met betrekking tot een goede verbranding, veiligheid en energiezuinigheid. Voor kleine en middelgrote stookinstallaties op standaard brandstof is het activiteitenbesluit 3.2.1 van toepassing. Installaties groter dan 15MWth op standaard brandstof (bijvoorbeeld houtsnippers of pelletkorrels) zijn altijd vergunningplichtig. Maar let op, nieuwe installaties (groter dan 20KW) moeten binnen zes weken na in-bedrijfname verplicht zijn gekeurd volgens SCIOS scope 5a. Voor installaties tussen 20-100KW moet vervolgens elke vier jaar een herkeuring plaatsvinden. Voor installaties boven 100 KW is dat elke twee jaar.

Juist in deze twee punten zit het probleem. Wij merken dat recreatieondernemers zich niet realiseren dat hun installatie vergunningplichtig is, noch dat er een keuring moet plaatsvinden. Als nadien de keuring alsnog wordt uitgevoerd, blijkt dat de kleinere installaties vaak helemaal niet kunnen voldoen aan de geldende emissie-eisen. Ze produceren in veel gevallen te veel koolmonoxide (CO) wat ontstaat door een onvolledige verbranding en ondeugdelijke brandstof. En laat dat nou juist de geuroverlast versterken…

Er zijn veel leveranciers die vooral aan particulieren leveren. Daarvoor gelden deze eisen niet. Bent u voornemens om van het gas af te gaan? Laat u dan goed adviseren! En maak afspraken met uw leverancier dat de nieuwe installatie pas wordt opgeleverd als de SCOIS-inspecteur een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. Pas dan zit u er warmpjes bij!

Door: Johan Drenth