FACET architecten & adviseurs

Hoe hoog legt u de lat?

De energietransitie krijgt steeds meer aandacht. Niet alleen vanwege milieuaspecten (duurzaamheid), maar ook vanwege de discussie rondom de gaswinning in het noorden van ons land. Niet alleen uw gast vraagt dat u meer nadenkt over deze aspecten. Ook de overheid verlangt dat u meer gaat doen aan energiebesparing in uw bedrijfsvoering.

Lijst erkende maatregelen voor energiebesparing

Om aan deze verplichting tot energiebesparing gevolg te geven, heeft de overheid de lijst erkende maatregelen voor Energiebesparing opgesteld. Deze lijst omvat verschillende mogelijkheden voor energiebesparing, variërend van LED-verlichting of isolatiewaarde tot de gebruikte warmteopwekkingssystemen. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. U moet namelijk vóór die datum rapporteren welke maatregelen u heeft uitgevoerd, door middel van het invullen van de Lijst Erkende Maatregelen in het eLoket van RVO.

Geen (morele) verplichting? of toch wel…

Wellicht bent u geen grootverbruiker en valt het bedrijf buiten deze verplichting. Toch is het dan belangrijk om te blijven nadenken over energiebesparing en verder verduurzamen. De morele verplichting aan deze wereld hebben we immers gezamenlijk en deze verdwijnt nimmer.

Maar er zit ook een financieel voordeel. Veel aanpassingen hebben een terugverdientijd van slechts 5 jaar of zelfs minder. Hierdoor zijn deze, zeker in combinatie met ander onderhoudsmomenten, zeer interessant voor de exploitatie van uw bedrijf.

Daarnaast merken wij dat een groter wordende (doel)groep mensen nadrukkelijk op zoek is naar het verkleinen van hun ‘foodprint’. Deze groep zoekt in het dagelijks leven en in hun vrijetijd, enkel bedrijven die hieraan positief bijdragen.

Uiteindelijk gaat het erom, dat u doordachte keuzes kunt maken. Om u te inspireren en om inzichtelijk te maken welke kansen voor uw specifieke situatie van toepassing kunnen zijn, kan een toekomstvisie of onderhoudsvisie een helder en onderbouwd inzicht geven in de voordelen van verduurzamen voor uw exploitatie op de lange termijn.

 

Meer informatie

MKB Nederland en VNO-NCW hebben samen met partners (o.a. RECRON) de volgende website gelanceerd met duidelijke informatie en een overzichtelijk stappenplan om te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting.

Op de website van RECRON is onder belangenbehartiging eveneens veel praktische informatie beschikbaar
Klik hier om naar de website te gaan.

Belangrijk:

  • Vóór 1-juli-2019 moet uw bedrijf zich hebben gerapporteerd.
  • Om te kunnen rapporteren is een E-herkenning niveau 1 noodzakelijk.
  • De aanvraag van E-herkenning duurt ca. 5 werkdagen.

Interessante video

De volgende video’s geven u een duidelijk beeld van de stappen die gezet kunnen worden om te kunnen rapporteren.

Interessante handleiding

Liever een handleiding bij het invullen? Hier vind u een uitgeschreven stappenplan.

Door: Johan Drenth