FACET architecten & adviseurs

Hebt u de opvolging van uw bedrijf al geregeld?

toekomst recreatie bedrijf

Bedrijfsovername is niet onze core-business. Dat zal het ook nooit worden. Toch komen wij regelmatig bij verschillende bedrijven over de vloer, waarbij we ondernemers in recreatie een spiegel voorhouden over de toekomst van hun bedrijf. Bedrijfsopvolging in recreatie komt daarbij ook regelmatig aan de orde. Wij zien vaak dat hierin nog weinig geregeld is.

Investeren is noodzakelijk

Dat investeren noodzakelijk is om uw recreatiebedrijf gezond te houden, weten we allemaal. De gast verandert continu, wordt steeds veeleisender (zie eerdere blog) en om uw bedrijf vitaal te houden, zult u met deze veranderingen mee moeten bewegen. Het is van belang om te blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe voorzieningen, sfeer en beleving, accommodaties en marketing om aan de vraag van uw gast te kunnen voldoen.

55+ondernemer

Voor iedere grote investering is het van belang om minstens 15 jaar tijd te hebben om een investering terug te verdienen. En daar zien we vaak een probleem ontstaan voor de ondernemer van 55 jaar en ouder. Vitale ondernemers die vaak geen idee hebben of en door wie hun bedrijf in de toekomst wordt voortgezet. De verlammende besluiteloosheid die dit met zich meebrengt heeft effect op strategische keuzes op de korte en langere termijn. Met als gevaar dat de recreatieve waarde van het park afglijdt richting ongewenste situaties, zoals verblijfsparken voor arbeidsmigranten, criminaliteit etc.

De spagaat

Desalniettemin blijkt het vaak lastig om de continuïteit te waarborgen. Vooral wanneer geen opvolging beschikbaar is in eigen familie. Omdat men vaak nog vol in het leven en actief in het bedrijf staat, is er nog geen behoefte om over eventuele overname na te denken. En terecht. U bent echt nog niet afgeschreven op 55-jarige leeftijd. Maar continuïteit is wel van belang voor een toekomstgerichte onderneming. Dit is de spagaat waar veel ondernemers zich in bevinden.

Oproep Jong-RECRON

Dan is er een andere kant van de zaak. Jong-RECRON gaf al eerder een duidelijk signaal richting de gehele branche. Veel jonge professionals staan te springen om de exploitatie van een (bestaand) recreatiebedrijf op zich te nemen. Om vol enthousiasme alle energie te steken in hun passie. Deze aanstaande ondernemers zien nu vaak parken verkocht worden, zonder dat hen een kans wordt geboden.

Platform voor verkoop – voor een vitale recreatiesector

Wij pleiten ervoor om een gesloten platform op te zetten waar recreatieondernemers (55+-ers) en jonge, aanstaande ondernemers elkaar kunnen vinden. Al dan niet anoniem. Dit is in het belang van een vitale recreatiesector.

En hoewel wij eigenlijk nooit een oproep tot reactie onder onze blogs plaatsen, dagen wij u nu graag uit om uw reactie op dit onderwerp te geven. Dat mag via een persoonlijke mail (wij gaan hier uiteraard vertrouwelijk mee om).

Door: Bob Kettering