FACET architecten & adviseurs

FACET wordt actief in Vlaanderen

In combinatie met Van der Reest Advies heeft ons bureau een interessante opdracht gekregen van Westtoer Vlaanderen. Westtoer is de provinciale scharnierorganisatie tussen overheid en toeristisch bedrijfsleven in West-Vlaanderen.

De komende maanden gaan we werken aan het verbeteren van de faciliteiten voor campers op kampeerterreinen in West-Vlaanderen. Onze opgave valt binnen een grotere stimuleringsproject van Westtoer, met als doel de toerisme in West-Vlaanderen verder te stimuleren.

Wij zullen inrichtingsplannen maken, voor verschillende recreatieondernemers, gericht op diverse leefstijldoelgroepen. Er zal een rekentool worden ontwikkeld waarmee ondernemers zelf kunnen berekenen welke resultaten ze kunnen realiseren met hun investeringen in camperplaatsen. met daaraan gekoppeld een verdienmodel voor de recreatieondernemers

De samenwerking met Van der Reest Advies ligt voor de hand, beide bureaus zijn én RECRON Top Adviseur zijn én allebei gecertificeerd Leisure Leefstijlen specialist. Deze specialisatie werd duidelijk als meerwaarde beoordeeld. Daarnaast sprak Westtoer veel waardering uit voor onze open manier van werken, onze aandacht voor de individuele recreatieondernemer en onze, gestructureerde plan van aanpak.

Zo werden wij voor deze opdracht als beste geselecteerd uit maar liefs 6 genomineerden.

MEER INFORMATIE:

 

 

Door: Bob Kettering