FACET architecten & adviseurs
23 November 2018

FACET eerste kennispartner van RECRON

Alleen samen kunnen we de branche sterker maken. En daar gaan we voor. Daarom hebben we afgelopen 23 november als eerste partij de nieuwe RECRON Kennispartner samenwerkingsovereenkomst getekend.

Wij zijn al lang TOP Adviseur bij RECRON en zeer betrokken bij de recreatiesector. FACET is een breed werkend advies- en architectenbureau. We houden ons bezig met zaken die varieren van conceptontwikkeling en doelgroepkeuze tot de concrete uitwerking ervan in strategische bedrijfsvisies, ontwerp voor terreininrichting en architectonische plannen.

Wanneer we ontwikkelingen in de markt signaleren, willen we deze ervaringen en kennis delen. Hier heeft zowel de branche als geheel wat aan als dat de individuele ondernemer hier beter van wordt.

GLOW-award 2018 : Passie en bevlogenheid voor de sector

Zo hebben we in de afgelopen periode ontwikkelingen gesignaleerd rondom bedrijfsopvolging en de omgang met pubers. Aspecten, die ons werk eigenlijk maar zijdelings raken, maar die wij wel van groot belang achten voor de branche. Door deze thema’s op te pakken, te onderzoeken en met oplossingen te komen, willen wij de branche als geheel verder helpen.

Deze aanpak wordt gewaardeerd. Zo ontvingen wij van Jong-RECRON als eerste ‘toeleverancier’ de GLOW-Award. De Glow Award wordt jaarlijks uitgereikt door Jong RECRON aan een persoon/personen of bedrijf die de leden van Jong RECRON inspireert tot goed ondernemerschap. Hotze Richter, voorzitter van Jong-RECRON, motiveert hun keuze voor FACET : “Bob en Johan hebben de leden van Jong RECRON geïnspireerd en bijgestaan met zoveel kennis, advies en ideeën over met name het thema bedrijfsopvolging. Een thema dat de leden van Jong RECRON, als ondernemers van morgen, allen aangaat. Hun passie voor de sector en hun bevlogenheid werken aanstekelijk. Zij gaan niet alleen voor de eigen portemonnee, maar dragen de sector echt een warm hart toe. Daar kunnen veel ondernemers een voorbeeld aan nemen!”

Wij zijn erg blij en vereerd met deze award, vooral omdat het de waardering aangeeft voor onze aanpak.

RECRON kiest voor inhoudelijke kennis en deskundigheid

Een samenwerking als kennispartner zien we dan ook als vanzelfsprekendheid. Ook voor de toekomst gaan we verder in het inspireren van de branche met nieuwe inzichten, kennis en ervaringen. Zo werken we samen aan een vitale recreatiebranche. Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst als RECRON Kennispartner kunnen wij onze deskundigheid en inhoudelijke kennis nog veel beter en vooral breder delen.

“Bij RECRON is een grote groep adviseurs en leveranciers aangesloten. Deze erkende adviseurs en leveranciers leveren allemaal op hun eigen manier een bijdrage aan de recreatiesector. In deze groep zit ook veel inhoudelijke kennis en deskundigheid waarmee we de sector naar een hoger niveau kunnen tillen. Het RECRON Kennispartnerschap betekent actiever betrokken worden bij het delen van inhoudelijke kennis en vanaf 2019 actief ingezet worden voor kennisdeling bij regionale en landelijke kennisbijeenkomsten, RECRON kennissessies en bedrijfsgroepsmatige sessies. Dit is een exclusieve “verdiepende” samenwerking binnen het RECRON TOP Adviseur-/Leverancierschap”,  aldus Martin Maassen – waarnemend directeur RECRON.