FACET architecten & adviseurs

Een zwembad: voor wie bouw je dat?

Indoor zwembad

Zwembaden, we kunnen er boeken over schrijven. Ze zijn duur in aanleg en onderhoud, de afschrijving is gigantisch en de regeldruk is zwaar en wordt steeds zwaarder. Hierover schreven we eerder deze blog.
Het zwembad komt vaak aan de orde als we bij ondernemers aan tafel zitten om te praten over de toekomst van een park. Bedrijven met een zwemvoorziening geven vaak aan dat ze gevonden worden op de term “camping met zwembad”. Vaak wordt hieruit geconcludeerd, dat het zwembad onmisbaar is. Campings die geen zwembad hebben zien verlekkerd het zwembad als mogelijkheid om extra gasten naar binnen te harken. Het gevolg is dat een (overdekt) zwembad wordt gebouwd als een gastengenerator, zonder stil te staan bij de gevolgen. Maar is het (overdekte) zwembad wel echt onmisbaar?

De magie van het water
Water en recreatie zijn een goede combinatie. Water trekt al jaren gasten. De zoekmachines van o.a. ACSI en ANWB kennen daarom de mogelijkheid om een zwembad aan te vinken. Maar wanneer jullie gasten op zoekmachines zoeken naar “camping met zwembad”, denkt niet iedereen aan hetzelfde!
De ene gast wil zich iedere dag onderdompelen in een spetterend festijn met meerdere bassins en animatie in de vorm van glijbanen en spuiters. Terwijl een andere gast juist ’s ochtends rustig baantjes wil trekken. En voor weer een ander gaat het juist om een beleving waarbij kinderen kunnen spelen of ontdekken met water. Hiervoor is een traditioneel zwembad niet noodzakelijk. Dit kan ook worden gerealiseerd in natuurwater of speelwater waarbij ontdekken centraal staat. Om nog maar te zwijgen over het effect van water en zand op spelende kinderen.
Kortom, er zijn verschillende wensen voor de gasten om met water te recreëren, maar de zoek- en boekingsplatformen bieden onvoldoende mogelijkheden om deze verder te specificeren. Staar u daarom niet blind op de zoekterm “camping met zwembad”, maar ga op zoek naar een passende zwembeleving voor uw doelgroep.

Kosten en regelgeving
Zoals eerder aangegeven, is een zwembad erg duur in de ontwikkeling. Bovendien kunnen bezuinigingen in de bouw tot gevolg hebben, dat uw gebouw niet zo lang in stand blijft als u voor ogen heeft (zie ook blog 3 grootste problemen). U moet uw gebouw dan sneller afschrijven dan wenselijk.
Ook de exploitatie is erg kostbaar. Een zwembad is energieverslindend. Zowel in warmteopwekking voor de verwarming, als in conditionering van het water. Daarnaast zorgt de steeds strenger wordende regelgeving ervoor dat u in het beheer veel kosten heeft voor controle op waterkwaliteit, kwaliteit van gebruikte metalen, etc. De exploitatie van het zwembad drukt vaak zwaar op het resultaat van uw recreatiebedrijf als geheel.
Het is dan ook belangrijk om de nadelen (en de kosten) van een (overdekt) zwembad goed af te wegen tegen de voordelen. Is een zwembad dit allemaal waard?

Uw gast zoekt: Unieke waterbeleving!
Is een zwembad dan altijd een slechte investering? Nee, integendeel. Een zwembad kan een echte meerwaarde bieden in de vorm van bijvoorbeeld seizoenverlenging of het aanbieden van duidelijke arrangementen. Maar dit moet wel passen bij uw doelgroep, anders wegen de kosten nooit op tegen de baten. We zeggen het telkens weer, elk gebouw dient de gast! Het gaat bij een ontwikkeling dan ook juist om de zoektocht waarbij de behoefte van de gast zo nauwkeurig mogelijk in beeld wordt gebracht. Voor de een is een zwembad met attracties een absolute must. Voor de ander is rust belangrijk, waarbij deze attracties juist een afknapper zijn.
Als alternatief kunt u ook eens denken aan een co-creatie in de omgeving. Uw park heeft zoveel meer te bieden als u de omgeving ook betrekt! Misschien bevindt zich een goed zwembad nabij uw park of een mooie waterplas. Maak hier gebruik van in de promotie van uw bedrijf en staar u niet blind op zoekwoorden uit de zoekmachines.
En nu? Belangrijk voor iedere keuze die u maakt, is dat deze past bij uw doelgroep. Meer hierover leest u hier. Komt u er niet uit, neem dan gerust contact met ons op om te sparren over de waterbeleving die bij uw gast past.

Door: Johan Drenth