FACET architecten & adviseurs

Duurzaam ondernemen: het circulaire sausje

duurzaam ondernemen circulair sausje

We merken dat duurzaamheid vaak wordt onderschat. Een bouwplan of initiatief in positief daglicht krijgen bij de gemeente? Of de bank? Dan gaan we toch duurzaam of circulair bouwen?! Alsof het duurzaam ondernemen een circulair sausje is. Eentje die er zomaar overheen gegoten wordt. En die nog kostenverhogend is ook…

Niets is minder waar. Duurzaam ondernemen en circulariteit is veel meer dan dat. Laten we terug naar de basis gaan: de circulaire economie is namelijk een significante verandering. Waar we nu nog voor een groot deel in een lineaire economie zitten, wint de circulaire economie steeds meer terrein. Het is een andere manier van kijken, denken en doen. 

Een voorbeeld: in de lineaire economie denken we in één rechte lijn, bij zowel producten als diensten. Deze gaan van productie, naar gebruik en eindigen daarna als afval. Circulair denken gaat juist over ondernemen en produceren in een cirkel. Dit gaat verder dan de lineaire gedachte. Oftewel, we gaan terug naar het beginpunt. 

Grondstoffen hergebruiken

Bij productie of bouw start dat beginpunt bij grondstoffen. Hoe kunnen grondstoffen – of arbeid in het geval van diensten – weer hergebruikt worden? Duurzaam ondernemen houdt in dat wordt nagedacht over de fase ná het gebruik. En over het ontstaan van afval. Want hoe gaat u verspilling tegen? 

Dit vraagt aanpassing van onze traditionele gedachtegang. Pas als u daarvoor openstaat, worden de voordelen van een circulaire economie zichtbaar. Dan wordt ook niet meer gedacht in slechts investeringswaarde. Het gaat dan om TCO (Total Cost of Ownership). Hierbij wordt gekeken naar de aanschaf, het onderhoud, hergebruik en de uiteindelijke restwaarde.

Circulaire gebouwen

Uw huidige gebouw – bijvoorbeeld uit beton en steen – heeft waarde zolang u exploitatie heeft. Maar als het gebouw zijn functie verliest, wordt het een kostenpost. Het moet immers gesloopt worden. De materialen zijn gelijmd, gemetseld of op een andere manier aan elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een forse berg afval. Als het gebouw circulair is, zijn materialen demontabel. Hierdoor kunnen dezelfde materialen altijd hergebruikt worden. Zo kunt u ze weer toepassen in een nieuw gebouw en heeft u slechts te maken met demontagekosten. Er blijft geen afval meer over. Alleen bouwproducten met een universele waarde.

Circulair denken en toekomstgericht exploiteren

In dit genoemde voorbeeld gingen we slechts in op gebouwen. Maar circulair ondernemen is een denkwijze. Het gaat over álles wat u gebruikt of ontwikkelt. Van de printer op kantoor tot het speelobject op het speelveld tot de inrichting van uw terrein.

De circulaire economie komt eraan. Misschien wel sneller dan gedacht. Het is een nieuw businessmodel. En degene die zich het best aanpast aan de nieuwe economie, is degene die klaar is voor toekomstgerichte exploitatie.

Door: FACET