FACET architecten & adviseurs

Duurzaam gebouwbeheer in de recreatiebranche

duurzaam gebouw recreatie ontwikkelen

De recreatiebranche is een kapitaalintensieve branche. Gebouwen en terreinen vragen aan de voorzijde forse investeringen, die gedurende een bepaalde looptijd terugverdiend moeten worden. Om vervolgens later, weer opnieuw te innoveren. Zodat ingespeeld wordt op veranderende marktvragen of trends & ontwikkelingen. Vaak merken we dat er onvoldoende zicht is op de kwaliteit en het onderhoud van de gebouwen in de recreatiebranche. Dit leidt tot verkeerde keuzes en verspilling van middelen. Hierdoor kan de exploitatie onder druk komen te staan. 

 

Gebouw keuring

Uw gebouwen kennen een seizoens- of jaarronde exploitatie. Zelf bent u 365 dagen per jaar op uw bedrijf en ziet daardoor voornamelijk het zichtbare onderhoud, zoals een defect of het schilderwerk. Maar het onzichtbare onderhoud blijft vaak verborgen tot een bepaald moment. Ineens staat u dan voor een plotselinge uitgave. Er moet vaak ad-hoc een keuze gemaakt worden en is er geen alternatief. Dit is naast onhandig en duur, ook niet duurzaam.

Een andere manier is het uitvoeren van een (gebouwen) keuring of nulmeting. Hiermee kan vervolgens een meerjarenbegroting en -planning gemaakt worden. Een financiële planning bijvoorbeeld, met de kosten voor de komende 25 jaar. Enerzijds om tijdig en financieel aantrekkelijk te reserveren. Anderzijds om strategische keuzes te maken. En niet voor verrassingen te komen. Denk hierbij aan bundelen van werkzaamheden, zodat er gunstig ingekocht kan worden. Of juist vervangende nieuwbouw overwegen, net voor er grote onderhoudskosten aan komen. Dat is pas echt duurzaam gebouwbeheer.

“Door inzicht te hebben in de kwaliteit en het onderhoud van gebouwen, ontstaat de mogelijkheid om strategische keuzes te maken. Dat is toekomstgericht ondernemen en duurzaam gebouwbeheer.”

FACET

Technisch gebouwbeheer

Zoals gezegd geeft inzicht in de onderhoudskosten u de mogelijkheid om strategische keuzes te maken. Maar de uitvoering van de werkzaamheden vraagt wél om specialistische kennis van technisch gebouwbeheer. Dit technische gebouwbeheer gaat enerzijds over het ontzorgen bij werkzaamheden. Maar anderzijds juist over het informeren en schetsen van scenario’s. Zo ontstaat de mogelijkheid om strategische keuzes te maken in duurzaam gebouwbeheer. 

De branchespecialisten van FACET 

Voor die combinatie van technisch en duurzaam gebouwbeheer, bent u bij FACET aan het goede adres. Als dé kennispartner van zowel HiswaRecron, WIZZ als Recread kennen we de dynamiek van faciliterende gebouwen. We bieden duidelijkheid en inzicht. Zodat uw eigendom in topvorm blijft en u in staat bent strategische keuzes te maken. Hierbij hebben we één doel: een duurzame en toekomstgerichte exploitatie. Benieuwd wat dit betekent voor uw park? We informeren u graag.  

Door: FACET