FACET architecten & adviseurs

Vraag en aanbod binnen individuele groepsaccomodaties

Omgevingsplan Facet

Lees het beroepsproduct van Renate Bredewolt over welke veranderingen in de branche van belang zijn voor de toekomst van individuele groepsaccomodaties. FACET en HISWA RECRON zien dat de vraag naar individuele groepsaccomodaties niet aansluit op het aanbod hiervan. Aan de vraagzijde is duidelijk te zien dat er steeds meer behoefte is aan luxe. Aan de aanbodzijde blijkt echter dat aanbieders veelal nog niet denken aan veranderingen.

Download het rapport en kom achter de bevindingen en inzichten van Renate Bredewolt, die ertoe moeten leiden dat de aansluiting tussen vraag en aanbod binnen individuele groepsaccomodaties in Nederland verbetert.

Door: FACET