FACET architecten & adviseurs

De vaste gast is niet de eeuwige gast

We zien veel provincies die stimuleringsprogramma’s opzetten om een kwaliteitsimpuls te geven aan de recreatieve sector. In het algemeen is de verblijfsrecreatie verzadigd. Vooral campings met veel vaste standplaatsen hebben vaak te maken met een verouderd product, toenemende leegloop en weinig toekomstperspectief. Deze recreatieondernemers treuzelen in rigoureuze herstructurering en hun eigen regelgeving op het park wordt niet meer opgevolgd. De ambities van de ondernemer worden verlaagd, om het park maar vol te krijgen, met ongewenste situaties als gevolg (huisvesting van arbeidsmigranten, permanente bewoning, etc). Provincie Limburg heeft ons binnen hun vitaliteitsprogramma gevraagd een leegloopanalyse uit te voeren om de problemen en kansen voor een individueel park in hun provincie in beeld te brengen.

WAT IS DE LEEGLOOPANALYSE?

De vaste gast is niet de eeuwige gast. Iedere gast ontwikkelt zich op zijn of haar manier en op zijn eigen tempo. Wat we bedoelen te zeggen is dat een vaste gast die zich voorheen erg verbonden kon voelen met de plek, zijn interesse (door kleine aanleidingen) in de plek kan verliezen. De match is verdwenen en de gast zal zijn plek verlaten. Dit kan het gevolg zijn van persoonlijke factoren van uw gast, maar ook het van (positieve of negatieve) ontwikkelingen op het park.

Om hier inzicht en grip op te krijgen hebben wij de leegloopanalyse als tool ontwikkeld. Deze analyse geeft inzicht in de ontwikkelingen van de vaste standplaatsen op een recreatiepark. Aan de hand hiervan kunnen strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst van recreatiepark. Op basis van uitgebreid onderzoek ontstaat zo inzicht in welke vaste plekken op een recreatiebedrijf de komende 5 jaar, bij gelijkblijvend beleid, leeg zullen komen te staan.

In totaal zijn 12 indicatoren geïdentificeerd die de kans op leegstand per plek in beeld brengen. Deze indicatoren variëren van statische gegevens over leeftijd en betaalgedrag van de gast tot subjectieve indicatoren zoals de leefstijl van de ondernemer, het bedrijf en de omgeving. De indicatoren kunnen allemaal aanleiding geven voor afnemende belangstelling voor de vaste plek.

De leegloopanalyse gaat vaak gepaard met de wens of noodzaak vanuit de ondernemer om (delen van) het park te vernieuwen. Vernieuwen betekent (vaak) een koerswijziging in uitstraling en/of bedrijfsvoering. Op basis van een SWOT-analyse worden deze koerswijzigingen in beeld gebracht.

Door de combinatie van statische en subjectieve indicatoren te onderzoeken ontstaat, per indicator en in het geheel, een breed en duidelijk beeld waar op het park in de toekomst vaste plekken zullen verdwijnen en hoeveel dit er dan zijn.

Hoe kunt u de leegloopanalyse inzetten?

Zoals gezegd kunnen wij met het uitvoeren van een leegloopanalyse ondersteuning en advies beiden voor zowel overheden als recreatieondernemers. De resultaten van de analyse zijn voor overheden vaak een bruikbaar handvat in de begeleiding van de ondernemer. Samen kunnen zij een concreet plan maken voor de toekomst en inrichting van de omgeving.

De ondernemer bieden wij waardevolle informatie voor eventuele herstructurering van het recreatiepark. Aan de hand van de analyse kan een concreet stappenplan worden opgesteld voor de verdere ontwikkeling van het park. Zo heeft u beter in beeld waar de sterke en zwakke plekken in uw park zich bevinden en hoe u kunt bouwen aan de toekomst van een vitale recreatieonderneming.

Bent u geïnteresseerd in de uitvoer van een leegloopanalyse voor uw park, neem dan gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Wij denken graag mee over de ontwikkeling van een gezonde toekomstvisie voor uw onderneming.

Door: Johan Drenth