FACET architecten & adviseurs

De Roompotisering van recreatieparken

duynparc soest toekomstvisie recreatie exploitatie

De media staan vol over vakantieparken met vaste plekken die worden geherstructureerd. Ogenschijnlijke vitale en minder vitale locaties die door middel van innovatie worden omgekat naar luxe huisjesparken, ook wel Roompotisering genoemd. Volgens de media een groot probleem, maar is dat wel zo? 

Oorzaak en gevolg

Omstreeks jaren 60 werden op grote schaal camping en chalet parken gerealiseerd. Overal was immers grond beschikbaar voor de ontwikkeling van accommodaties voor vrije tijd. Vooral voor de mensen met een grote beurs of de pensioen investeringsmaatschappijen, zodat er op grote schaal vakantie gevierd kon worden. Met als doel zichzelf of de leden van het pensioenfonds te laten opladen, zodat daarna weer 100% gegeven kon worden voor de economie van Nederland.
Destijds waren de chalets alleen bereikbaar voor de elite. De media schreven er volop over. Naarmate het product verouderde, werden diezelfde chalets bereikbaar voor andere doelgroepen met een kleinere beurs. Om vervolgens anno nu gebruikt te worden door weer een doelgroep met nog kleinere beurs en een laag wensen patroon. Er zijn tal van deze locaties afgegleden naar een kwaliteitsniveau waar menig vakantieganger nu niet meer gevonden zou willen worden.
De recreatieondernemer op deze locaties verdient nauwelijks nog geld en van investeringscapaciteit is allang geen sprake meer. De vitaliteit holt letterlijk achteruit. Het lukt deze ondernemers niet meer het tij te keren. Hiervoor is een krachtige herstructurering noodzakelijk. Anders is een faillissement het logische gevolg.
verpauperd_chalet

Nieuwe ontwikkelingen: kansloos of niet?

Sinds de jaren 90 zijn nieuwe ontwikkelingen van vakantieparken haast onmogelijk. Met de verschillende visies en wetgeving, als bijvoorbeeld het kustpact of natura 2000, lijkt realisatie voor een ontwikkelaar verder weg dan ooit. Toch willen vakantiegangers op vakantie en veranderen de wensen in product en kwaliteit. We krijgen immers meer vrije tijd en zijn ons bewuster van de kwaliteit van deze vrije tijd. Maar omdat nieuwe ontwikkelingen onbereikbaar zijn verschuift de focus van deze ontwikkelaar, logischerwijs, naar bestaande parken.

En bedenk u: voor verschillende locaties is het maar wat fijn dat er een geïnteresseerde investeerder of ontwikkelaar komt om de locatie met kwakkelende exploitatie over te nemen. Deze kopende partijen tillen door middel van herstructurering, nieuwe visies en doorzettingsvermogen het vakantieproduct weer naar een hoger niveau.

Niets nieuws… of toch?

Vervolgens worden deze nieuwe huisjes of chalets verkocht aan de vakantiegangers met een grote beurs of de vermogende investeerder voor zijn pensioen. Niets nieuws als we dat vergelijken met de jaren 60 toch? Maar in de media gaan nu geluiden rond dat huurders van een vaste plek voor “recreatief verblijf” ineens dezelfde rechten moeten krijgen als huurders in een huurwoning. De mogelijkheid voor herstructurering wordt hierdoor feitelijk wordt beperkt of ontnomen.

Bedenk u: beperken van innoveren en herstructurering voor ondernemers zal de vitaliteit sterk negatief beïnvloeden waarbij verloedering op de loer komt. Het ontneemt ondernemers de mogelijkheid om te voldoen aan opgaven als duurzaamheid en circulariteit, om het product weer passend bij de markt te krijgen. Wordt hierdoor een faillissement weer niet het logische gevolg, waarbij alle gebruikers de dupe worden?

Roompotisering

Net als in de jaren 60 schrijven media nu opnieuw over de recreatieve ontwikkeling. Er is zelf een naam voor bedacht de “Roompotisering van de vakantieparken’’: De kleine man met de kleine portemonnee wordt verbannen. Maar is dat wel zo?

Na vernieuwing van een park ontstaat ook weer de veroudering in stapjes. Daarmee wordt het in stapjes ook weer aantrekkelijk voor gasten met een kleinere beurs. En is dit niet juist waar innovatie over gaat? Iets ontwikkelen dat vooraan meegaat in duurzaamheid en kwaliteit, dat gedurende een periode van enkele decennia gebruikt wordt om weer te vernieuwen naar de nieuwe tijd?

In de autobranche vinden we dit allemaal al heel gewoon. Een nieuwe auto is immers niet voor iedereen bereikbaar. Maar na verloop van tijd wordt het door afschrijving wel weer bereikbaar.

>Green Deal

Herstructurering is een proces dat juist past bij de opgave waar we voor staan. De Green Deal is een feit en verduurzamen is daar onlosmakelijk mee verbonden. Het vervangen van een roerend goed naar een duurzaam, energieneutraal en circulair exemplaar is onze verplichting om verspilling van materiaal en energie te voorkomen. Dat doen we met alle roerende zaken om ons heen, dus moeten we dat ook blijven doen met roerende objecten voor recreatief nachtverblijf. 

>Het beperken van de mogelijkheden zal onherroepelijk een negatief effect hebben en dát moeten we nou juist zien te voorkomen. De jaren 60 zijn misschien allang voorbij, maar de discussie in de media lijkt haast onveranderd… 

Door: FACET