FACET architecten & adviseurs

De recreatie-branche als proeftuin voor innovatie en Greendeal?

recreatie proeftuin greendeal

Het klinkt wellicht ver van uw bed: de EU Green Deal – de routekaart om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken – is een feit. Hoe we dit samen exact gaan realiseren wordt de komende periode duidelijk. Het is slim om alvast te bekijken hoe uw recreatiebedrijf kan bijdragen. Stelt u zich eens voor: de recreatie-branche als proeftuin voor de Greendeal …

De komende jaren zullen overheid, provincie en gemeenten op ambitieuze wijze de Green Deal uitrollen. Miljoenen worden uitgetrokken om burgers te informeren over onder andere het verduurzamen van woonhuizen, het creëren van biodiversiteit of de overgang naar eerlijke voedselsystemen. Maar echte bewustwording ontstaat pas wanneer men bovenstaande daadwerkelijk ervaart. Daar komt de recreatiebranche in beeld.

Circulariteit en innovatie ervaren

De recreatiebranche is bij uitstek een branche die de verbinding maakt tussen gebouwde omgeving, natuur en voedsel; de hoofdpunten uit de Green Deal. Door aan de hand van de Green Deal de focus te leggen op circulariteit en innovatie, kunnen we een nieuwe gastbeleving en betekenis creëren en kunnen gasten aan den lijve ondervinden wat specifieke maatregelen concreet voor hen betekenen. Bovendien ontvangen Nederlandse recreatieondernemers elk jaar miljoenen gasten, wat hun potentiële bijdrage significant maakt.

Innovatie in beeldvorming

De Green Deal biedt ook kansen voor het imago van uw bedrijf en van de recreatie en vrijetijdsector als geheel. Zeker nu in Coronatijd waarin de recreatiebranche vooral wordt geassocieerd met discussies over al dan niet privé-sanitair. Sanitair is slechts een bijproduct om ‘recreatie’ te kunnen faciliteren en toch is het verworden tot hét onderwerp van gesprek. De Green Deal biedt de mogelijkheden om beeldvorming rondom recreatie om te buigen naar innovatie. Niet alleen relevant voor de gast, maar ook in het creëren van draagvlak bij (lokale) overheden. Laatste biedt veel kansen voor de branche in het algemeen en voor u als ondernemer. Bovendien vormt dit een interessante proef voor ondernemers in aanpalende sectoren om in de gaten te houden. Onze recreatiebranche kan zich wederom vestigen als groen voorbeeld.

De recreatiebranche kan dé verbinding vormen tussen abstract beleid en concrete toepassing van de Green Deal. Dit maakt de branche interessant als partner en aanjager voor de deal. Stelt u zich eens voor: de recreatie-branche als proeftuin voor een klimaatneutraal samenleving en de Greendeal. Wie zou daar geen (subsidie-)geld voor over hebben …

Door: FACET