FACET architecten & adviseurs

De kracht van inzicht in onderhoud

Kracht inzicht in onderhoud zandloper

Wat circulair ondernemen voor u betekent, daarover hebben we u al eerder geïnformeerd. In de basis gaat het over het minimaliseren van verspilling. Dit kunt u reflecteren op al uw bedrijfsprocessen en taken. Maar ook op uw gebouwen en de landschappelijke inpassing.

Als we inzoomen op de gebouwde omgeving gaat het allereerst over het recreatieconcept dat we willen neerzetten. Op welke doelgroep gaan we ons richten en wat heeft deze groep ‘echt’ nodig? Door dit heel scherp te formuleren ontstaat een helder programma van eisen. Op deze wijze ontwikkelen we wat precies noodzakelijk is en minimaliseren we verspilling.

Door te ontwikkelen vanuit de “Total Cost of Ownership” (TCO) wordt gerekend aan de totale kosten die een gebouw gedurende de hele levenscyclus of gebruikscyclus met zich meebrengen. In plaats van te focussen op de meest gunstige inkoopprijs, wordt er ook gekeken naar bijkomende kosten zoals onderhoud en restwaarde. Met name deze restwaarde wordt bij circulair bouwen heel interessant. Het gebouw is namelijk een opslagplaats van toekomstige bouwmaterialen.

Als we verder inzoomen op het onderhoud, dan merken we dat dit onderdeel nog te vaak onderbelicht blijft en verzand in ad-hoc ingrepen. En juist dit is van belang voor een toekomstgerichte exploitatie bij circulair ondernemen en het berekenen van de TCO.

Sturen op onderhoud

Stel we ontwikkelen een nieuwe verhuuraccommodatie die we met een levenscyclus van 20 jaar gaan exploiteren. Dan is het onderhoud van deze 20 jaar uiteraard noodzakelijk voor het maken van een goede exploitatie berekening. Dit onderhoud maken we inzichtelijk in een “meerjaren onderhoudsbegroting” (MJOB). Hierin worden de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en de kosten zichtbaar. En tevens wordt de jaarlijkse kapitalisatie inzichtelijk zodat u fiscaal mag reserveren. Bedenk u dat de wijze (interval) van onderhoud sterk afhankelijk is van de doelgroep waar u zich op richt.

De kracht van inzicht in onderhoud ontstaat als u van alle gebouwen inzicht heeft in de werkzaamheden die jaarlijks uitgevoerd moeten worden. Enerzijds exploitatie technisch, maar anderzijds geeft het bundelen van onderhoud u een de mogelijkheid om hier strategische keuzes in te maken. Denk hierbij aan minimaliseren van onderhoudsmomenten bij de gast of het groot inkopen van onderhoudsdiensten. Maar ook het sturen op de restwaarde. Of stelt u zich eens voor dat u juist strategische keuzes kunt maken als blijkt dat over 7 jaar grote onderhoudsposten bij een bepaald gebouw in het verschiet liggen.

Door: FACET