FACET architecten & adviseurs

Crowd Control, de nieuwe trend voor de toekomst?

crowd control recreatie

Corona gaat voor een nieuwe werkelijkheid zorgen. Crowd-management of crowd control, sociale hygiene en sociale veiligheid zullen verankerd blijven en blijvend effect houden in onze maatschappij en in de recreatie. Voor de toekomst zien we dan ook twee zaken op ons af komen : crowd-control, vanuit de overheid gereguleerd, en strenger wordende ventilatie-eisen.

Om tot onze inzichten te komen, kijken we niet alleen naar de verblijfsrecreatieve sector in Nederland, maar ook naar andere sectoren, binnen en buiten ons eigen land. Wat we zien is, dat een crisis vooral ontstaat, omdat men zich onvoldoende kan aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Vooral in eerste instantie. Corona heeft ons een lange tijd in haar greep. Van een schokeffect in het begin naar meer bekendheid nu. Corona zorgt voor een nieuwe werkelijkheid. En gaat zorgen voor wijzigingen in de manier waarop wij met grote groepen mensen om zullen gaan in de toekomst.

En in de afgelopen periode waren hierdoor al wijzigingen zichtbaar. Quick-wins, die werden genomen in de vorm van relatief kleine aanpassingen, waarmee men voor de korte termijn het hoofd heeft kunnen bieden aan de ontstane situatie. In de recreatiebranche zag je vooral de nadruk ontstaan op de routing in sanitairgebouwen, meer nadruk op privé-sanitair en meer nadruk op digitalisering. Als gevolg van deze aanpassingen, versterkt door het beperkte reizen naar het buitenland, heeft de verblijfsrecreative sector nog best een goed hoofdseizoen heeft gehad. In sommige gevallen zelfs beter dan voorgaande jaren.

Maar overal zit ook een tweede kant aan. De huidige situatie biedt/bood kansen om uw nieuwe gasten kennis te laten maken met het recreatieve product op uw bedrijf en in Nederland. Beperkingen in aanbod en (in sommige gevallen) een hogere prijs werden geaccepteerd omwille van de drang om op vakantie te gaan. Dit gegeven moeten we koesteren uit het afgelopen jaar en zal nog na-ijlen de komende jaren. Voor de lange termijn zal een groot deel van de vakantiegangers hun vertrouwde patroon waar mogelijk weer oppakken. Voor u gaat het weer (gewoon) over uw eigen koers. (zie ook : https://facet-aa.nl/houd-uw-koers-vast/).

Effecten voor de langere termijn

Uit wat we nu weten, blijkt dat vooral het samenkomen in grote groepen leidt tot een verhoogd risico op het overdragen van Corona. Vooral in afgesloten ruimten (gebouwen). Het samenkomen van grote groepen in gebouwen is in de afgelopen periode erg beperkt. Ook het houden van grote evenementen is voorlopig nog uitgesloten. Voor de toekomst zijn we van mening dat de overheid zal gaan voorsorteren op het voorkomen van verspreiding van virussen als COVID-19. Crowd-management of crowd-control zal hierbij een grote rol spelen om dit te voorkomen.

In het verleden was vaak alles gericht op optimalisatie om zoveel mogelijk bezoekers in een kort tijdsbestek te kunnen bedienen. Echter, dit systeem biedt geen ruimte (meer) voor social distancing. Dit betekent dat er (per evenement) limieten komen aan het aantal aanwezige personen. En dat geregistreerd wordt wie er aanwezig zijn. Dit om uitbraken onder controle te houden. Maar hierdoor komt de winstgevendheid van bedrijven onder druk te staan. De huidige situatie vraagt dus om een radicaal ander business-model. Een business-model, waarbij er meer ruimte is voor uw gasten. Waarbij niet massa-vermaak centraal staat, maar waarbij juist betekenis centraal staat. Wat voegt u toe aan de vakantie-ervaring van uw gast?

Dit is niet alleen dé kans voor de toekomst : het is onvermijdelijk. Eén van de effecten van de huidige crisis is, dat er meer nadruk komt op (digitaal) registreren wanneer een gast uw bedrijf bezoekt. Ook dit biedt een kans om gepersonaliseerde vakantiebeleving te organiseren. Maar dit heeft ook een keerzijde. Registratie wordt nu nog accepteert, omdat men nog volop in de Corona-crisis zit. Maar voor de langere termijn zal dit ook weerstand oproepen. En daarom zal het ook gevolgen gaan hebben voor de bouweisen ten aanzien van gebruiksvlakken, bezetting en gebruiksnormen in gebouwen. Daarnaast zullen ventilatie-eisen worden aangescherpt. En dit zal ook zijn effect gaan krijgen op de afweging tussen het door-exploiteren van een bestaand gebouw of het slopen en het bouwen van een nieuw gebouw.

 

Door: FACET