FACET architecten & adviseurs

Bestemmingsplan naar Omgevingsplan recreatie

Omgevingsplan Facet

De omgevingswet maakt een einde aan de huidige bestemmingsplannen en beheerverordeningen. Hiervoor in de plaats komt het omgevingsplan als opvolger. Hierdoor gaat er voor het hele grondgebied van uw gemeente, o.a. het buitengebied waarin de meerderheid van de recreatieterreinen is gelegen, iets veranderen.

Wat is een Omgevingsplan?

In het omgevingsplan worden regels gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het omgevingsplan heeft een brede reikwijdte. Dat is het meest opvallende verschil met het bestemmingsplan. Het omgevingsplan kent niet de begrenzing van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Het kan namelijk regels bevatten die over de hele fysieke leefomgeving gaan.

“Een omgevingsplan voor een duurzame toekomst van uw recreatieterrein? Onderzoek tijdig welke gevolgen dit heeft voor uw bedrijfsvoering. Dat voorkomt verrassingen achteraf” – FACET

De weg vinden in het nieuwe speelveld

Een nieuwe omgevingswet creëert ook een nieuw speelveld. We spreken niet meer van bestemmingen maar van functies voor een bepaald gebied. De ambitie is om met één plan meer duidelijkheid te verschaffen, dan nu het geval is. Of dit ook zo uitpakt zal de praktijk moeten uitwijzen.

De branchespecialisten van FACET

Als HISWARECRON-kennispartner volgen wij deze veranderingen, zodat we u kunnen informeren en begeleiden naar een succesvolle toekomst. Benieuwd wat de omgevingswet voor uw recreatiebedrijf betekent? We informeren u graag.

Door: FACET