FACET architecten & adviseurs

Alles wordt anders

Dat is wat 17 miljoen trendwatchers nu massaal elkaar vertellen en napraten. Maar is dat wel zo? En in welke mate dan? Corona is nog maar kort in onze wereld en we weten nog onvoldoende van het virus. Dat het effect heeft is wel duidelijk, maar in welke mate hangt sterk af van de tijd die het duurt voor we het virus onder controle hebben en de wijze waarop.

We hebben in het verleden meer grote gebeurtenissen gezien, die een impact hadden op onze samenleving. Zo leidde de café-brand in 2001 in Volendam ertoe dat er meer toezicht en verantwoordelijkheid ging ontstaan voor brandveiligheid, maar het leidde niet tot een afname van café-bezoek. En de terroristische aanval op 11 september 2001 leidde tot verscherpt toezicht op luchthavens, niet op een vermindering van de luchtvaart. Die is zelfs draconisch gestegen in de afgelopen 20 jaar. En ook leidden de recente terroristische aanvallen in grote steden individueel niet direct tot een afname van massatoerisme in de steden, maar juist de herhaling over langere tijd in de verschillende steden heeft wel gezorgd voor een groter bewustzijn van het gevaar van grote groepen.

Eén ding gaat Corona zeker toe leiden : meer aandacht voor crowdmanagement. Corona heeft zich vooral snel kunnen verspreiden op plekken waar veel mensen tegelijk zijn. Juist op deze plekken (of grootschalige evenementen) zal de controle op hygiëne toenemen de komende jaren.

Maar wat betekent dit nu voor de recreatiebranche?

Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst de trends in hun bandbreedte afpellen, van Megatrend naar Maxitrends en Microtrends. Zie ook : Laat trends geen fata-morgana zijn.
Om te beginnen de Megatrends. Ook wel de maatschappijtrends genoemd. Deze kennen over het algemeen een duur van zo’n 25 jaar. En we hebben daarop weinig invloed. Enkele voorbeelden :

  • Globalisering. Dit is een Megatrend, die de laatste jaren steeds sterker is geworden. Nederland is te klein, Europa is onze speeltuin en de wereld ons doel. Dat Corona zich zo heeft kunnen verspreiden, is het gevolg van de globalisering. En dat wordt ook algemeen beseft. Globalisering zal de komende periode iets vertragen ten opzichte van voorgaande periode. Men wordt zich bewust van de negatieve kanten van globalisering. Maar voor de lange termijn zal globalisering zich verder voort zetten.
  • Digitalisering. De digitalisering gaat in een razend tempo. Door Corona krijgt het zelfs een (tijdelijke) boost. We worden min of meer gedwongen om er meer gebruik van te maken en we zien er de voordelen van in. Maar ook de nadelen in het missen van persoonlijk contact. De digitalisering zal zich verder voortzetten in de efficientie van onze maatschappij.
  • Verduurzaming en milieu. We zijn in transitie: van een lineaire maatschappij naar een circulaire maatschappij. Nu de wereld stil staat, wordt ineens duidelijk wat het effect op de luchtkwaliteit is van onze verkeersbewegingen en industrie. Dit is koren op de molen voor de stimulering van verduurzaming van onze maatschappij. En juist de effecten van Corona (crowdmanagement) kunnen ook kansen bieden om verduurzaming integraal aan te pakken.

Maxitrends gaan over groeiende behoeften van consumenten. Ook wel consumententrends genoemd. Deze kennen over het algemeen een looptijd van circa 10 jaar. Belangrijk is om te realiseren, dat consumententrends niet voor iedereen even zwaar gelden, maar vooral ook leefstijlafhankelijk zijn. De groeiende behoeften kunnen worden beïnvloed door actuele ontwikkelingen. Enkele voorbeelden :

  • Behoefte aan recreatie, vermaak en sociaal contact. Onderandere de globalisering en digitalisering heeft geleid tot meer ruimte voor vrije tijd en meer behoefte om te recreëren. De wereld verkennen en/of sociaal contact met anderen. Deze behoefte is nu niet ineens verdwenen. En zal nu vooral anders worden ingevuld (zie Microtrends).
  • Behoefte aan zingeving en betekenis. Uw gast is op zoek naar nieuwe ervaringen, die iets toevoegen voor zichzelf of voor de samenleving. Corona zal voor een deel van de gasten deze behoefte alleen nog maar verder voeden. Bijvoorbeeld : het bewuster omgaan met zaken als duurzaamheid en milieu, zeker nu we het (positieve) effect van Corona ervaren op onze luchtkwaliteit.
  • Behoefte aan hygiëne en veiligheid (voor uw gasten). Hygiëne en social distancing zijn nu ontzettend belangrijk in het onder controle krijgen van Corona. Voor uw gasten was dit al een belangrijk item, maar door de huidige situatie met Corona zullen uw gasten dit nog meer beseffen en zullen meer vragen naar (hygiënische) privacy en ruimte. Dit zal onherroepelijk ook zijn weerslag hebben op ANWB-classificaties.
  • Behoefte aan hygiëne en veiligheid (voor overheden). Met name overheden hebben nu een grote behoefte aan een veilig woon-, werk- en recreatieomgeving en zullen daar tijdelijke maar ook blijvende eisen aan stellen.

Microtrends zijn trends op productniveau (producttrends). Dit zijn concrete producten of diensten, die bijvoorbeeld u als recreatieondernemer aan uw gast aanbiedt. Hierin zien we verschillen ontstaan.

  • Omvang en configuratie van gebouwen. Een groot sanitairgebouw waarvan bijvoorbeeld 400 personen gebruik moeten maken, of een theaterzaal waarvan eveneens grote getallen volwassenen en kinderen gelijktijdig gebruik maken, zullen vragen oproepen. We zullen slim moeten kijken naar routing, reiniging en de omvang van de gebouwen. Maar doorslaan richting privé-sanitair is ook niet de oplossing voor de langere termijn (Lees ook : hygiënisch en kwalitatief sanitair).
  • Inrichtingen van kampeervelden. Er zal meer ruimte tussen de plekken noodzakelijk zijn om voldoende hygiënische privacy te bieden. Maar dit biedt ook meer kansen voor landschappelijke beleving en biodiversiteit. Zo maakt u uw park meer circulair en geeft u meer betekenis aan uw park en daarmee aan de vakantie van uw gasten. (lees ook : Circulair beleven)
  • Contactloos ontvangst van uw gasten. We schreven er al eerder over (Lees ook : Receptie van de Toekomst). Als u het nog niet gedaan heeft, is het nu de tijd om het uit te rollen. Waarom moet uw gast wachten in een rij bij (of buiten) uw receptie. Uw gast kan zelfstandig naar zijn plek rijden en u krijgt een melding van zijn/haar binnenkomst en kunt hem/haar op hun eigen plek welkom heten. Dat is niet alleen veilig, maar ook veel gastvrijer.

Kortom de anderhalve-meter-economie is een feit en eist van u om actie te ondernemen. Wanneer we nu slecht overwogen keuzes maken, en in één keer doorschieten op basis van deze tijdelijke panieksituatie, dan creëren we een nieuw probleem voor de lange termijn.

Voor de huidige ontwikkelingen zijn geen algemene oplossingen beschikbaar, maar dit vraagt om een flexibele en integrale maatwerkoplossingen. En laten we daar dan samen mee aan de slag gaan…

Door: FACET