FACET architecten & adviseurs

Aanbeveling Golfbad Oss

zwembad golfbad oss

Naar aanleiding van de uitgevoerde opdracht voor het zwembad Golfbad Oss hebben wij onderstaande aanbeveling ontvangen. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op.


“Het Golfbad Oss is een multifunctionele zwemaccommodatie en trekt jaarlijks meer dan 400.000 bezoekers. Naast recreatieve bezoekers uit de ruime regio rond Oss, bedient het Golfbad grote groepen maatschappelijke gebruikers. Wekelijks maken bijv. 1.500 leden van (zwemsport) verenigingen gebruik van het Golfbad. Maar ook vaste groepen van 900 ouderen, aqua joggers, baantjeszwemmers, kinderen die leszwemmen enz.

De accommodatie is in 1967 opgericht en uitgebreid in resp. de jaren 1983, 2002 en 2010. Hierdoor kent de accommodatie verschillende baden voor verschillende doeleinden en zijn gebouwdelen van verschillende bouwjaren aan elkaar geschakeld.

Het Golfbad is een zelfstandige organisatie (besloten vennootschap) die jaarlijks budgetsubsidie ontvangt van de gemeente Oss. Dit als bijdrage om haar maatschappelijke activiteiten te kunnen uitvoeren, haar eigen onderhoud te kunnen plegen en vervangingsinvesteringen te kunnen doen.

Na 50 jaar succesvolle exploitatie bestond er behoefte aan een nieuwe visie voor de toekomst. We realiseerden ons dat een subtropisch zwemparadijs niet meer uniek is in een tijd waarin men steeds mobieler wordt en er steeds meer alternatieven voor recreatie voorhanden zijn. Van daaruit ontstond de vraag of een herinvestering in een zelfde nieuwe accommodatie in deze tijd nog wel verantwoord is. Ook gezien de grote maatschappelijke functie die het Golfbad Oss vervult in de samenleving, ontstond de vraag of de huidige accommodatie nog wel op een juiste manier aan die specifieke behoefte voldoet. Samengevat, wij vroegen ons af welke rol een zwembad in de huidige tijd heeft en in de toekomst dient te hebben om zo goed mogelijk in de verschillende behoeftes te kunnen voorzien.

Een eerste stap om verantwoorde keuzes voor de toekomst te kunnen maken en om juiste investeringen te kunnen doen, is een inventarisatie van de huidige ontwikkelingen in de recreatieve, sportieve en maatschappelijke markten van Nederland. Ofwel een grondige inventarisatie van de specifieke behoeftes van de diverse (potentiële) gebruikers van ons Golfbad. Vervolgens te beoordelen of de huidige faciliteiten van het Golfbad daaraan kunnen voldoen. En wat ervoor nodig is om ons aanbod van producten en faciliteiten in de toekomst beter aan te laten sluiten op deze ontwikkelingen en behoeften.

Advies FACET  ruimtedenkers in recreatie

Wij hebben Facet gevraagd om onderzoek naar deze aspecten te verrichten en te rapporteren. Bob en Johan hanteren daarbij de onderzoeksmethode Leisure Leefstijlen. Dit is een doelgroepensegmentatiemodel dat uitermate helder in kaart brengt, zowel op recreatief, sportief als maatschappelijk vlak. De aandachtspunten dienen hier te liggen als het gaat om nieuwe investeringen. Een vergelijking met ons huidig aanbod van producten en faciliteiten ligt dan uiteraard voor de hand. Uit dit alles komt duidelijk naar voren waar de beperkingen van de huidige accommodatie liggen. Maar belangrijker nog: waar de toekomstige marktkansen op verschillende gebieden liggen voor het Golfbad. Facet  heeft vervolgens een SWOT analyse uitgevoerd en aan de hand van de bevindingen verschillende mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt. Facet  heeft tevens expertise heeft op het gebied van gebouwen, installaties en duurzaamheid. Daarom hebben wij hen gevraagd om ook daar een inventarisatie naar te doen en hun visie daarop te geven.

Het eindrapport van Facet toont een grondige structuur en opbouw. Het is helder verwoord en waar nodig voorzien van duidelijke en zeer informatieve tabellen en grafieken. Dit alles heeft geresulteerd in een integrale toekomstvisie voor het Golfbad Oss. Hierin staan alle relevante gegevens, conclusies en aanbevelingen die wij nodig hadden om verantwoorde keuzes voor de toekomst te kunnen maken.

Wij kunnen Facet AA aanbevelen aan eenieder die professionele ondersteuning nodig heeft bij het bepalen van een visie op de toekomst.”

P. Jongsma
Algemeen directeur Golfbad Exploitatie BV

Door: Bob Kettering