FACET architecten & adviseurs

5 Tips voor ontwikkeling van gebouwen op uw park

ontwikkeling gebouwen recreatiepark

Het seizoen is (bijna) weer voorbij. Misschien neemt u als parkeigenaar even vakantie en denkt u na over toekomstige ontwikkelingen op uw recreatiepark. Gaat u een deel renoveren of grootschalig onderhoud doen? Of is zelfs verbouw of nieuwbouw van één van uw gebouwen een overweging? De volgende vijf tips kunnen u helpen om de juiste beslissing te maken.

1. Heeft u het gebouw echt nodig?

Heeft u nagedacht welke faciliteiten nodig zijn voor uw gast en welke gebouwen daarbij passen? Dit om te voorkomen dat u bijvoorbeeld een type sanitairgebouw realiseert waar te weinig gebruik van wordt gemaakt.
 Ook is het belangrijk om uw bestaande gebouwen tegen het licht te houden om te zien of de ruimte efficiënt wordt gebruikt of anders gebruikt kan worden. Hierdoor kunt u besparen op uw investering en de onderhoudslasten.

2. Zorg dat u uw gast de juiste beleving meegeeft.

Wat is de doelgroep van uw bedrijf? Waarom komt uw gast op uw park en welke beleving hoort daarbij? U kunt kiezen voor gebiedsbeleving of een eigen thematisering. Dit is ook van belang voor de uiteindelijke positionering en de uitstraling van de gebouwen op uw park. Gaat u voor een informele setting of juist voor een gebouw met een prominente uitstraling? Denk bijvoorbeeld ook na over welk afwerkings- en kwaliteitsniveau daarbij past. Deze zaken zijn van belang om een juiste beleving te creëren.

3. Ga bewust om met duurzaamheid en energiebehoefte.

Steeds meer mensen zijn bewust bezig met hun omgeving en verwachten dit ook van een recreatiebedrijf. Dit heeft gevolgen voor de positionering, oriëntatie en het ontwerp van een gebouw. Dit geldt ook voor de materialen en installaties die worden gebruikt. 
Uw gebouwen zouden bijvoorbeeld warmte kunnen opwekken. Die warmte wordt dan opgeslagen in de bodem om later het park, een zwembad of douchewater mee te verwarmen. Bedenk altijd: hoe belangrijk zijn aspecten als duurzaamheid en energiebehoefte voor u en uw gast?

4. Houd rekening met het instandhoudingstermijn en onderhoud

De mate van onderhoud is afhankelijk van uw doelgroep. De ene gast verlangt een perfect onderhouden park, terwijl de ander daar veel minder aandacht voor heeft. Onderhoud kost voor u altijd geld. Voor u zijn dan ook de vragen van belang als: wat is de levensduur van het gebouw? Wat zijn de onderhoudskosten? En hoe kan het gebouw zich gedurende tijd zich aanpassen aan nieuwe inzichten?
 Bij het realiseren van een gebouw is het dus ook van wezenlijk belang om voor deze (onderhouds)aspecten een duidelijke afweging te maken. Immers uw gebouw moet in de toekomst geen belemmering worden, maar juist uw bedrijf versterken.

5. Gerichte keuze maken voor een bouwsysteem

Waarom komt de gast bij u? Sommige gasten komen om de omgeving te beleven. Hierbij is hetgeen de omgeving te bieden heeft leidend in de keuze voor een park. Men wil in alles het gebied proeven, zien en voelen. Voor deze gasten is een gebouw op maat met een eigen sfeer en authentieke uitstraling van wezenlijk belang. 
Voor andere gasten zijn gebouwen slechts faciliterend aan hun vakantiebeleving. Natuurlijk moet het er leuk uit zien en schoon zijn, maar zaken als authenticiteit zijn minder van belang. In deze situatie is het van belang dat u kiest voor een eenvoudig bouwsysteem. Wist u overigens, dat we ook gebouwen op maat kunnen ontwikkelen, die op het gebied van investering en bouwtijd concurrerend kunnen zijn met prefab-units?

Door: Johan Drenth