FACET architecten & adviseurs

5 tips voor herstructurering van uw park

Herstructurering Park

In december 2017 verscheen in het magazine Recreactie een artikel over het herstructureren van het recreatiebedrijf. Dit onderwerp hebben we al eerder behandeld op onze website, maar nu we merken dat de verblijfsrecreatie in Nederland een stijgende lijn heeft aangehouden, is dit voor veel ondernemers het juiste moment om de toekomstplannen van hun bedrijf tegen het licht te houden. Wat we vaak zien is dat bij herstructurering gekeken wordt naar een investering in materiële zaken, terwijl een immateriële verandering juist meer waarde kan toevoegen. In deze blog geven wij u vijf bruikbare tips voor de herontwikkeling van uw recreatiepark.

 

1. Wie is uw gast?

De algemene recreant bestaat niet. Voor de ene gast is vakantie de batterij opladen. Terwijl voor de ander het gaat om dingen zien of ervaren. Voor iedere gast is het anders. En wat voor de één een toegevoegde waarde is (bijvoorbeeld: een gethematiseerde speeltuin), is voor de ander een totale afknapper.

Natuurlijk snappen we dat iedere gast welkom is bij u. Maar niet iedereen zal bij u verblijven. Dit komt door wat uw bedrijf te bieden heeft (bijvoorbeeld: een zwembad), of juist niet (zoals op een natuurcamping). Door het karakter van de omgeving (stedelijk, strand of juist landschap), of door uitstraling van uw bedrijf (en website). Belangrijk is dat u een duidelijk beeld heeft van wat uw bedrijf onderscheidt van uw collega’s. Leisure Leefstijlen kan u hierbij helpen.

 

2. Uw gast komt niet voor een plekje maar voor vakantiebeleving

We zien vaak dat recreatieondernemers zich sterk focussen op het ontwikkelen van nieuwe plekken (uitbreiding) en/of het hebben van nieuwe functies (horeca, speelvoorzieningen, e.d.). Uiteraard is er sprake van een bepaalde basisbehoefte, maar deze is wel erg sterk afhankelijk van uw doelgroep.

Uiteindelijk komt uw gast voor een ultieme vakantiebeleving. Een fijne herinnering waar hij/zij de rest van het jaar weer mee vooruit kan. Dit gaat verder dan het huren van een plekje of een accommodatie. Wat gaat hij/zij doen? Gaan ze erop uit, of willen ze graag op het park vermaakt worden?Uw toegevoegde waarde bevindt zich met name in het ondersteunen van uw gast in de ultieme vakantiebeleving. Dit kan variëren van uw persoonlijke benadering, tot het aanbieden van een uitstapje naar een bijzondere locatie in de omgeving.

 

3. Maak concrete plannen. Waar staat u over 5 jaar?

Vage plannen leiden vaak tot weinig verandering. Dit zijn vaak plannen, die zich in uw eigen hoofd bevinden. Hoe kunt u dat dan communiceren met uw medewerkers?

Juist door concrete doelen te stellen komt een verandering op gang. Bijvoorbeeld, een omzetvergroting op uitstapjes of een verhoging van de klanttevredenheid. Maak een moodboard om deze doelen zichtbaar te maken. Of laat een inrichtingsplan maken, wanneer een fysieke herstructurering of uitbreiding van uw park noodzakelijk is om uw doelen te behalen. Koppel hier een duidelijke strategie aan, waarin u in fases aangeeft wat u moet doen om deze doelen te behalen.

 

4. Leg de lat niet te laag

Niet alles wat u nu bedenkt, wordt gerealiseerd. De markt, maar ook uw eigen financiële positie kan veranderen. Ook kan het zijn dat u de gemeente nodig hebt voor realisatie van uw plannen. Bouw hiervoor ruimte in uw plannen in. Maak ze desnoods iets te ambitieus. Durf te dromen. Wanneer een deel van uw plannen afvalt, hebt u nog steeds een eindresultaat dat u iets oplevert.

Ook wanneer u de gemeente nodig heeft voor de realisatie van uw plannen, bijvoorbeeld door een wijziging in bestemmingsplan, is het wijs om de lat niet te laag te leggen voor uzelf. Enerzijds maakt u daarmee richting de gemeente zichtbaar wat uw visie op uw bedrijf is. Anderzijds zult u altijd water bij de wijn moeten doen om alle belanghebbenden in de procedure mee te krijgen in uw plannen.

 

5. Wacht niet te lang

Veel ondernemers hebben de neiging om te denken: Het gaat toch goed? Waarom zou ik me druk maken? Vooral bij recreatieondernemers met veel vaste plaatsen zien wij vaak dat men (te) lang wacht met een grote herstructurering. Vaak is er al sprake van leegloop, of probeert men dit te drukken met een aanpassing in de prijs. Het gevaar is, dat wanneer het bedrijf dan echt in de problemen verkeert, dat het dan te laat is om nog grootschalig te herstructureren. (zie ook onze blog Tips tegen verpaupering)

Ook de procedures bij de gemeente kunnen soms meerdere jaren duren. Des te meer reden om niet te lang te wachten met het maken van een concreet herstructureringsplan.

Door: Bob Kettering