FACET architecten & adviseurs

4 Tips voor herontwikkelingen op uw recreatiepark

herontwikkeling van uw recreatiepark

Regelmatig worden we gevraagd voor een ontwikkelingsplan of herontwikkelingen op verschillende recreatieparken. Het kan hierbij gaan om uitbreiding van het terrein of om nieuwbouw, verbouw of uitbreiding van één of meerdere gebouwen.

In deze projecten zien we vaak dezelfde aspecten terugkomen. We hebben op basis hiervan 4 tips voor u opgesteld die u kunt toepassen ter verbetering van uw bedrijf.

1. Efficiënte programmering van uw park

De juiste efficiënte programmering van uw park is van groter belang dan investeren in een gebouw of uitbreiding. We zien vaak het vaak voorkomen dat, om het bedrijfsresultaat te verbeteren, de oplossing wordt gezocht in de uitbreiding van een park of van gebouwen.

Een dergelijk proces gaat gepaard met hoge investeringen en een hoog risicoprofiel. Hier gaat veel energie in zitten, terwijl uw gast komt voor de recreatieve beleving. Voor deze (extra) beleving is dus lang niet altijd nieuwbouw, verbouw of uitbreiding noodzakelijk.

Kijk naar wat u werkelijk nodig heeft voor uw doelgroep. Vaak geven kleinere aanpassingen aan uw park een hoger rendement op uw investering.

2. Wie is uw doelgroep?

U kijkt naar uw concurrent, maar kijkt u goed naar uw doelgroep? Weet u wie uw doelgroep is en wat de trends zijn voor deze doelgroep? Waarom kiest iemand juist voor uw bedrijf? Denk bijvoorbeeld aan biologisch eten en streekproducten, mobiliteit en digitalisatie. Of is het juist omdat gasten zich bij u en uw medewerkers thuis voelen? Door exact te weten wie uw doelgroep is en wat uw doelgroep nodig heeft, kunt u trends omzetten in concrete ontwikkelingen.

In plaats van het volgen van uw collega-ondernemer kunt u het beste kiezen voor de juiste balans tussen de 4 p’s: plaats (uw omgeving), product (wat kunt u bieden), promotie (hoe wordt uw bedrijf gepromoot) en persoon (u als gastheer bent de sleutel). Het afstemmen van de 4 p’s op uw doelgroep leidt tot efficiënte keuzes op uw park. Leisure Leefstijlen kan u hierbij helpen.

3. Eerst de functionele indeling, daarna vorm

De functionele indeling gaat vooraf aan de uiteindelijke vorm die uw park krijgt. Recreatie gaat weliswaar over beleving, maar een goede her- of nieuwbouwontwikkeling start met het maken van een functionele indeling. Dit is de basis waar u jaren mee verder kunt, met elke gewenste uitstraling.

4. Aansluiting vorm en materialisatie bij uw doelgroep

Bij de beleving van uw doelgroep dienen vorm en materiaalgebruik goed aan te sluiten. Uw doelgroep waardeert een goede functionele indeling en hier hoort een juiste materialisatie bij. Waarbij de gele doelgroep gethematiseerde materialen prima vindt, zal een blauwe doelgroep juist kiezen voor authenticiteit. Ook hierbij is exacte kennis van uw doelgroep noodzakelijk om verkeerde investeringen en extra onderhoudskosten te voorkomen.

Door: Bob Kettering