FACET architecten & adviseurs

3 Grootste problemen bij overdekte zwembaden

onderhoud zwembaden

Het realiseren van een goed zwembad is een kostbare zaak. Evenals het onderhouden ervan. Maar wanneer beiden niet juist gebeuren zijn de gevolgen nog kostbaarder. Dit wordt maar al te duidelijk wanneer wij zwembaden inspecteren op onderhoud. Vaak zien we dezelfde problemen opdoemen in verschillende vormen.

 

Problemen met loszittend tegelwerk of met de zwembadinstallatie zijn een ieder wel bekend. Maar herkent u ook de onderstaande situaties?

1 Condensatie in de buitenschil

In een overdekt zwembad heerst een warm en vochtig klimaat. Echter, vooral buiten het zomerseizoen, is het buiten het gebouw fors kouder. Als gevolg hiervan ontstaat er condensatie in de buitenschil (gevel en dak) van de zwemzaal.

 

De oplossing is het aanbrengen van een dampremmende laag in de buitenschil. Een dampremmende laag die, ook in de overgangen tussen de verschillende bouwdelen, van voldoende kwaliteit en 100% dampdicht is. Dit is niet eenvoudig, maar wel cruciaal. Dit stelt grote eisen aan het ontwerp en de bouw van een overdekt zwembad. Wanneer deze dampdichte laag ontbreekt of niet juist is uitgevoerd richt de chloorhoudende condens allerlei schade aan in de gevels en daken, van doorgeroeste bevestigingsmiddelen (ankers) tot houtrot

2 Verkeerd materiaalgebruik

Het warme en vochtige klimaat stelt specifieke eisen aan de te gebruiken materialen. Met name in combinatie met de hogere concentratie chloor in de lucht. Materialen reageren anders op deze chloorhoudende lucht dan wat we van ze gewend zijn in reguliere bouw.

 

Bekend zijn inmiddels wel de voorbeelden van naar beneden gevallen plafonds, luidsprekers en luchtbehandelingsleidingen die met RVS waren opgehangen. Waar normaal gesproken RVS een perfecte corrosieweerstand heeft, ontstaat in een warm chloormilieu spanningscorrosie. Hierbij ontstaan scheuren in RVS ophangconstructies, waardoor het materiaal uiteindelijk bezwijkt. Dit kan al binnen 1 à 2 jaar na oplevering voorkomen.

 

Ook versterkt een dergelijk vochtig en chloorhoudend milieu het proces van galvanische corrosie. Hierbij zorgt een RVS-onderdeel (bijvoorbeeld een bout) aan een verzinkt stalen onderdeel, dat het roesten van het stalen onderdeel sterk wordt versneld. Dit zien we ook vaak gebeuren bij staalconstructies van zwembaden.

3 Ondeugdelijke luchtbehandeling

De kwaliteit van de luchtbehandeling heeft grote invloed op de problemen als hierboven beschreven. Bij inspecties zien we vaak dat op het onderhoud van de gehele luchtbehandelingsinstallatie te veel is bezuinigd. Hierdoor is de werking van de luchtbehandeling in de loop der jaren sterk afgenomen, met als gevolg dat de lucht in de ruimte te weinig wordt ververst en daarmee onvoldoende wordt ontdaan van vocht en chloor.

 

Ook leidt een onjuist ontwerp en inregeling van het ventilatiesysteem tot meer verdamping van het water. Dit heeft een aantal aanzienlijke consequenties voor de exploitatie van het gebouw:

  • Er is meer energie (en een grotere luchtbehandelingskast) nodig om de chloorlucht te zuiveren en te ontvochtigen;
  • Wanneer water verdampt, daalt de temperatuur in het bassin. Bij meer verdamping is dus ook meer verwarming van het bassinwater noodzakelijk;
  • Het verdampte water moet worden aangevuld met nieuw water. Water, wat ook weer verwarmd moet worden.

Herkent u deze situaties? Of wilt u weten of dit op uw gebouw van toepassing is?

Een goede begeleiding tijdens de ontwikkeling, architectuur en beheer van het overdekte zwembad kan u helpen om het gebouw ook daadwerkelijk lang in stand te houden. Tijdens inspecties zien we regelmatig zwemzalen, waarvan het grootste deel van het gebouw na 20 tot 25 jaar volledig gerenoveerd moet worden. Dit zou niet nodig zijn geweest als er voldoende zorg was besteed aan bovenstaande problemen.

Denkt u dat dit met de huidige stand van kennis in de bouwpraktijk niet meer gebeurd?

Dan moeten wij u teleurstellen. Het warme, vochtige en agressieve chloorklimaat van de zwemzaal zorgt ervoor dat het bouwen en beheren van een overdekt zwembad fundamenteel anders is dan ieder ander type gebouw. Hiervoor is kennis van specialisten noodzakelijk, wat niet bij iedere architect of bouwkundige aanwezig is. Helaas zien we dan ook bij relatief recente gebouwen nog steeds te vaak dezelfde problemen opdoemen.

Wilt u een zwembad realiseren of verbouwen?

Wilt u bij het realiseren of verbouwen van uw zwembad deze problemen voorkomen? Kijk dan ook eens naar onze blog: 5 tips om problemen voor te zijn bij de (ver)bouw van zwembaden.

Door: Johan Drenth